Pomiń linki

Orzeczenie o zadośćuczynieniu w sądzie karnym, a rekompensata w postępowaniu cywilnym

Czy orzeczenie o zadośćuczynieniu przez sąd karny wyłącza możliwość domagania się uzupełniającej rekompensaty w postępowaniu cywilnym?

 

Odpowiedzi na tytułowe pytanie udzielił w ostatnim czasie Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 3 grudnia 2021 r. Rozstrzygnięcie to zapadło na kanwie częstej sytuacji, takiej jak skazanie sprawcy wypadku drogowego. W takich sprawach sądy karne, obok skazania sprawcy na określoną karę, niejednokrotnie decydują się także obciążyć sprawcę kosztami zadośćuczynienia zasądzonego na rzecz poszkodowanego.

W omawianej sprawie orzeczenie przez sąd karny z urzędu o tym zadośćuczynieniu, w ostatecznym rezultacie okazało się o tyle problematyczne z punktu widzenia pokrzywdzonego, że sąd karny nie wypowiedział się, czy zasądzone zadośćuczynienie obejmuje rekompensatę całości czy części doznanej przez pokrzywdzonego krzywdy. Prowadziło to natomiast do wątpliwości, czy pokrzywdzony na drodze postępowania cywilnego może ubiegać się o uzupełniające zadośćuczynienie.

Ustosunkowując się do tego zagadnienia, Sąd Najwyższy opowiedział się na korzyść pokrzywdzonych, uznając, że w przypadku zadośćuczynienia orzeczonego przez sąd karny z urzędu, nie występują przeszkody do zgłoszenia przez pokrzywdzonego powództwa na drodze cywilnej o zadośćuczynienie uzupełniające.

Oznacza to, że pomimo orzeczenia o zadośćuczynieniu na rzecz poszkodowanego przez sąd karny, poszkodowany jeśli tylko zdoła wykazać, że zasądzona przez sąd karny kwota zadośćuczynienia nie pokrywa poniesionej przez niego szkody, może dochodzić swoich praw na drodze cywilnej.

Autor: Weronika Luty