Pomiń linki

PODATEK OD SPADKU I DAROWIZNY – ZMIANY

20 marca 2023 r. Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że warunkiem koniecznym dla uzyskania zwolnienia z zapłaty podatku od spadków i darowizn dla tzw. grupy zerowej czyli członków najbliższej rodziny, jest to aby przekazanie środków zostało udokumentowane przelewem bankowym, przekazem pocztowym lub innym tego rodzaju dokumentem.

Oznacza to, że problem z uzyskaniem zwolnienia mogą mieć te osoby, które otrzymały od darczyńcy gotówkę i same następnie wpłaciły ją na swój rachunek bankowy. Taki sposób postępowania będzie teraz skutkować odmową skorzystania ze zwolnienia od tegoż podatku.

Przypominamy, że aby skorzystać ze zwolnienia należy w terminie 6 miesięcy zgłosić fakt jej otrzymania do Urzędu Skarbowego.

Co istotne jeśli darowizna w ciągu pięciu lat nie przekroczy 10,4 tys. zł, nie musi być zgłaszana do Urzędu Skarbowego. Wspomniany warunek zwolnienia darowizny z podatku dotyczy zatem wyższych kwot.

Autor tekstu: r.pr. Stefan Zimny