Pomiń linki

Rozwód. Co warto wiedzieć przed złożeniem pozwu?

Jeśli wierzyć pojawiającym się w przestrzeni publicznej opiniom, specyficzna sytuacja związana z trwającą pandemią COVID-19, w przypadku wielu rodzin przyczyniła się do podjęcia decyzji o rozwodzie. Na ile wstępne szacunki o wzroście ilości spraw rozwodowych okażą się prawdziwe – czas pokaże. Jednakże już dziś zauważalny jest wzrost wpływających od Klientów zapytań w tej tematyce.

 

Przed podjęciem decyzji o rozwodzie, warto natomiast zapoznać się z podstawowymi zasadami postępowania rozwodowego.

Pierwszy aspekt uzyskania rozwodu wiąże się z podjęciem decyzji przez małżonka, a czasem obojga małżonków, o ustaleniu winy w rozpadzie związku małżeńskiego. I tak, małżonkowie mogą się domagać rozwodu:

  • z orzeczeniem winy jednego małżonka,
  • z orzeczeniem winy obu małżonków,
  • albo w ogóle bez orzekania o winie.

Postępowanie rozwodowe zdecydowanie najmniej skomplikowany przebieg będzie miało w przypadku podjęcia przez obojga małżonków decyzji o skorzystaniu z trzeciego z wymienionych powyżej wariantów. Wówczas bowiem sąd w ogóle nie będzie badał kwestii winy. Doświadczenie pokazuje natomiast, że pomimo, iż postępowanie rozwodowe obejmuje wiele różnych aspektów (np. orzeczenie o alimentach czy kontaktach z dziećmi), o czym będzie jeszcze mowa poniżej, często to właśnie kwestia winy skupia na sobie większą część postępowania dowodowego.

Ustalenie winy w rozpadzie nie jest zresztą sprawą tak oczywistą, jak mogłoby się wydawać. Wbrew bowiem powszechnej opinii, w orzecznictwie zgodnie przyjmuje się brak możliwości rozróżnienia tzw. winy mniejszej od winy większej. Co to oznacza w praktyce? Sąd w postępowaniu rozwodowym kompleksowo rozważa przyczyny, które doprowadziły do ustania więzi między małżonkami. Z tego  powodu nawet przewinienie jednego z małżonków o dużym stopniu zawinienia (np. zdrada), nie zawsze przesądzać będzie o jego wyłącznej winie w rozpadzie związku małżeńskiego. Rozstrzygające będą bowiem wszystkie, nawet drobne, przyczyny, które doprowadziły do rozkładu pożycia małżeńskiego.

Z prawnego punktu widzenia, kwestia ustalenia lub nieustalenia winy za rozpad życia małżeńskiego, odgrywa natomiast największe znaczenie w zakresie ewentualnego żądania przez jednego z małżonków na swoją rzecz alimentów. Uznanie jednego z małżonków za wyłącznie winnego powoduje bowiem, że:

  • nawet jeśli w przyszłości popadnie on w niedostatek, nie będzie miał możliwości żądania od drugiego małżonka alimentów,
  • drugi, niewinny, małżonek już w pozwie rozwodowym ma możliwość ubiegania się o zasądzenie na jego rzecz alimentów z tytułu nie tyle niedostatku, co samego pogorszenia się jego sytuacji materialnej w związku z rozwodem, tj. dla przykładu sytuacji kiedy drugi małżonek osiąga znacznie wyższe zarobki, a z tego powodu do momentu rozwodu standard życiowy rodziny był znacznie wyższy niż wskazywałyby na to zarobki drugiego, niewinnego, małżonka.

Warto przy tym przypomnieć, że kwestia winy, co do zasady, nie będzie już miała wpływu na podział majątku wspólnego małżonków i ustalenia udziałów w tym majątku, który z reguły przysługiwać będzie małżonkom po połowie.

******

Obok kwestii winy, rozwód wiąże się z obligatoryjnym orzeczeniem przez sąd o władzy rodzicielskiej, kontaktów z małoletnimi dziećmi oraz alimentów dla dzieci, a przy tym daje możliwość rozstrzygnięcia o sposobie korzystania z mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków, a nawet podziale majątku – tematykę tą pozwolę sobie jednak poruszyć w ramach kolejnych publikacji.

Autor tekstu: adw. Weronika Luty

Rozwód a kredyt frankowy? Obejrzyj video:

https://www.youtube.com/watch?v=Q980GAigD1s

Więcej o kredycie frankowym w kontekście rozwodu znajdziesz we wpisie blogowym pt. Rozwód a kredyt we frankach (kliknij).