Pomiń linki

Obowiązek banku do rozliczenia z konsumentem

Wcześniejsza spłata całości kredytu konsumenckiego przed określoną w umowie datą spłaty ostatniej raty rodzi dla banku obowiązek rozliczenia kosztów kredytu, a także ewentualnych nadpłat kredytu. Bank nie może dokonać takiego rozliczenia w sposób dowolny, gdyż związany jest w tym zakresie przepisami ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim.

 

Kredytodawca zobowiązany jest do rozliczenia, a więc do zwrotu na rzecz konsumenta wcześniej pobranych kosztów, w tym składki ubezpieczeniowej oraz prowizji, w terminie 14 dni od daty wcześniejszej całkowitej spłaty kredytu. Termin ten jest dla banku wiążący w tym znaczeniu, że nie powinien być w umowie o kredyt konsumencki wydłużany, można go natomiast w umowie skrócić z korzyścią dla konsumenta.

Niewywiązanie się przez bank z obowiązku rozliczenia we wspomnianym terminie sprawia, że konsument może domagać się od banku zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie.

Spłaciłeś kredyt lub pożyczkę przed terminem? Napisz do nas na adres: zwroty@kancelaria-certus.pl lub zadzwoń pod nr ☎️ 730 307 301 i sprawdź jak w prosty sposób możesz odzyskać swoje pieniądze!