fbpx

Spłata kredytu hipotecznego, a zwrot prowizji

W ostatnim czasie niektóre z banków oraz instytucji finansowych pod wpływem orzecznictwa sądowego oraz stanowiska organów państwowych zmieniły na korzyść konsumentów podejście co do możliwości zwrotu prowizji bankowej przy wcześniejszej spłacie kredytu konsumenckiego.

Część z banków wprowadza jednak klientów w błąd sugerując, że zwrotowi nie podlega prowizja pobrana przy kredycie hipotecznym. Nie jest to prawdą, gdyż kredyty hipoteczne udzielane przez banki konsumentom począwszy od dnia 18 grudnia 2011 r., których wysokość nie przekracza 255.550,00 zł lub równowartości tej kwoty w walucie obcej, są kredytami konsumenckimi!

Zgodnie więc z art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim bank powinien zwrócić część prowizji osobie, która wcześniej spłaciła kredyt hipoteczny.

Bank pobiera prowizję najczęściej przy zawarciu umowy, dlatego konsument może starać się o częściowy zwrot tej prowizji nawet gdy kredyt hipoteczny zostanie skonsolidowany albo gdy w trakcie trwania umowy kredytowej konsument sprzeda nieruchomość podmiotowi, który spłaci zobowiązania hipoteczne na rzecz banku.

Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszam do kontaktu 536-366-111

Autor tekstu: Jakub Piejak