Pomiń linki

Sukcesy Kancelarii Prawnej Certus w sporach o zwroty prowizji od banków

Nasi klienci otrzymują zwroty kosztów kredytu. Banki zwracają część pobranych kosztów polubownie lub w wyniku działań, które podejmujemy na drodze sądowej.

 

Korzystne dla konsumentów wyroki sądowe

Wyrokiem z dnia 7 września 2021 r. Sąd Rejonowy w Lesku, sygn. akt I C 85/21, zasądził na rzecz naszych klientów zwrot części prowizji za udzielenie kredytu, którego spłaty dokonano przed terminem określonym w umowie. W tym zakresie wyrok jest prawomocny, a bank zwrócił naszym klientom zasądzoną część prowizji z odsetkami – łącznie prawie 10 tys. zł. Dodatkowo, zasądzono na rzecz naszych klientów zwrot części prowizji pobranej przez pośrednika kredytowego. W tym zakresie bank wniósł apelację i sprawa jest rozpatrywana przez Sąd II instancji.

Fragment dokumentu wyroku w wygranej sprawie dot. zwrotu prowizji

Innym prawomocnym wyrokiem z dnia 26 października 2021 r., Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, sygn. akt I C 175/21, zasądził na rzecz naszego klienta zwrot części prowizji za udzielenie kredytu – łącznie z kosztami ponad 4 tys. zł.

 

Kto może domagać się zwrotu części kosztów kredytu?

Zwrotu części kosztów kredytu, w tym prowizji, domagać się może konsument który dokonał wcześniejszej spłaty:
– kredytu konsumenckiego – gdy umowa kredytu lub pożyczki została podpisana po dniu 17 grudnia 2011 r., a wypłacony kredyt nie przekracza kwoty 255.550,00 zł lub równowartości w walucie obcej (dla przeliczenia stosuje się kurs średni NBP z ostatniego dnia kwartału poprzedzającego dzień zawarcia umowy);
– kredytu hipotecznego – gdy umowa kredytu lub pożyczki została podpisana po dniu 21 lipca 2017 r., niezależnie od wysokości udzielonego kredytu.

Spłaciłeś kredyt przed czasem? Chcesz ubiegać się o zwrot prowizji? Skorzystaj z naszego wsparcia. Bezpłatnie pomożemy Ci odzyskać pieniądze. Zadzwoń do nas: + 48 512 466 221. 

Autor – Jakub Piejak