Pomiń linki

Temat: bieg przedawnienia

Zmiany w terminach przedawnienia roszczeń 

Przerwanie biegu przedawnienia przed zmianami Zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami, złożenie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej skutkowało przerwaniem biegu terminu przedawnienia roszczeń objętych tymże wnioskiem. Po bezskutecznym (czyli takim, w trakcie którego nie doszło do zawarcia pomiędzy stronami ugody) postępowaniu dot. zawezwania do próby ugodowej termin przedawnienia biegł na