Pomiń linki

Zmiany w przepisach dotyczących mediacji i przerywania biegu przedawnienia

Nowe zasady, a przerwanie biegu przedawnienia

W dniu 30.06.2022 r. wejdzie w życie nowelizacja art. 121 k.c. ( dodano pkt. 5 i pkt. 6). Na jej podstawie wszczęcie mediacji oraz zawezwanie do próby ugodowej nie będą powodowały – jak dotychczas – przerwania biegu przedawnienia, a jedynie jego zawieszenie. Oznacza to, że po przeprowadzeniu postępowania pojednawczego termin przedawnienia będzie kontynuował swój bieg.

Obecny stan prawny dotyczący przerwania biegu przedawnienia

Aktualnie art. 123 k.c. pkt. 1 i 3 przewiduje, iż bieg przedawnienia przerywa się przez każdą czynność w celu dochodzenia, ustalenia, zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia oraz przez wszczęcie mediacji:
– przed sądem,
– innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń,
– przed sądem polubownym.
Szczegóły omawiamy w artykule “Zawezwanie do próby ugodowej, a przerwanie biegu przedawnienia”.

Jakie przepisy stosuje się obecnie?

Aktualnie, dla wszystkich postępowań wszczętych i niezakończonych przed wejściem w życie omawianej nowelizacji, stosuje się przepisy dotychczas obowiązujące.

Autor: Aleksandra Warszewska