Pomiń linki

Temat: kredyt darmowy

TSUE ponownie po stronie kredytobiorców. Wyrok z dnia 23 listopada 2023 r.

TSUE ponownie po stronie kredytobiorców. Wyrok z dnia 23 listopada 2023 r.

Sąd Rejonowy w Warszawie rozpatrując 3 sprawy z powództwa pożyczkobiorców domagających się ustalenia bezskuteczności postanowień umownych, na podstawie których Provident Polska S.A. pobrał zawyżone koszty pożyczek, w tym opłaty oraz prowizje, zwrócił się do TSUE z następującymi pytaniami: 1. Czy za nieuczciwe można uznać postanowienia umowne, które przewidują opłaty i
WYROK TSUE KORZYSTNY

Kolejny wyrok TSUE korzystny dla Kredytobiorców

W wyroku z 12 października 2023 r. w sprawie C‑326/22, TSUE ponownie stanął po stronie kredytobiorców uznając, że mają oni prawo domagać się od banku wydania wszelkich dokumentów dotyczących zawieranych umów kredytu czy pożyczki. Chodzi tutaj nie tylko o egzemplarze umów, aneksów, załączników czy regulaminów do umów, lecz również zaświadczeń
Sankcja kredytu darmowego w orzecznictwie

Sankcja kredytu darmowego w orzecznictwie

Rośnie liczba konsumentów, którzy decydują się na skorzystanie z sankcji kredytu darmowego. Taką możliwość mają osoby, którym bank nie przekazał w umowie kredytu konsumenckiego wszystkich wymaganych informacji lub przedstawił je w sposób błędny. Sądy coraz częściej stają po stronie konsumentów umożliwiając im spłatę kredytu bez odsetek i prowizji. W jakim