Pomiń linki

Temat: nadpłacony kredyt

zwrot prowizji od banku

UOKiK postawił zarzuty Santander Bank Polska

Prezes UOKiK postawił bankowi Santander Bank Polska zarzuty stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów. Niedozwolona praktyka stosowana przez bank polega na odmowie konsumentom, którzy dokonali przedterminowej spłaty całości lub części kredytu hipotecznego, proporcjonalnego zwrotu części pobranych przez bank kosztów tego kredytu, w tym prowizji. Uprawnienie konsumentów do rozliczenia kosztów kredytu

Najnowsze orzecznictwo w sprawach zwrotów prowizji

  Następnie, wyrokiem z dnia 4 marca 2021 r., III Ca 889/20, Sąd Okręgowy w Gliwicach, także uznał, że konsumentowi dokonującemu przedterminowej spłaty kredytu niewątpliwie przysługuje roszczenie o zwrot części pobranej przez bank prowizji. Wspomnianym wyrokiem Sąd Okręgowy oddalił apelację banku od korzystnego dla konsumentów wyroku sądu I instancji, którym

Różnice pomiędzy spłatą kredytu konsumpcyjnego a hipotecznego

Wcześniejsza spłata całości kredytu konsumenckiego udzielonego po dniu 17 grudnia 2011 r. rodzi dla kredytodawcy obowiązek proporcjonalnego zwrotu części prowizji pobranej przy udzieleniu kredytu. Wspomniany obowiązek wynika wprost z art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim odnoszącego się do kredytów lub pożyczek udzielanych konsumentom w wysokości nie większej niż 255 550