Pomiń linki

Różnice pomiędzy spłatą kredytu konsumpcyjnego a hipotecznego

Wcześniejsza spłata całości kredytu konsumenckiego udzielonego po dniu 17 grudnia 2011 r. rodzi dla kredytodawcy obowiązek proporcjonalnego zwrotu części prowizji pobranej przy udzieleniu kredytu. Wspomniany obowiązek wynika wprost z art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim odnoszącego się do kredytów lub pożyczek udzielanych konsumentom w wysokości nie większej niż 255 550 zł lub równowartości tej kwoty w walucie obcej, które nie są zabezpieczone hipotecznie.

 

Natomiast wcześniejsza spłata całości kredytu hipotecznego udzielonego po dniu 21 lipca 2017 r. sprawia, że kredytodawca również jest zobowiązany do zwrotu części prowizji pobranej przy udzieleniu kredytu. Obowiązek taki wynika wprost z art. 39 ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami, który odnosi się do zabezpieczonych hipotecznie kredytów lub pożyczek udzielanych konsumentom.

Większość banków oraz innych instytucji finansowych zwraca kredytobiorcom część prowizji przy wcześniejszej spłacie całości kredytu konsumenckiego. Kredytodawcy jednak bardzo często dokonują zwrotów dopiero po złożeniu reklamacji przez konsumenta, mimo że zgodnie z art. 52 ustawy o kredycie konsumenckim rozliczenie kosztów kredytu powinno nastąpić automatycznie w ciągu 14 dni od daty spłaty całości kredytu.

Banki odmawiają natomiast zwrotu części prowizji przy wcześniejszej spłacie kredytu hipotecznego powołując się na to, że prowizja jest w tym przypadku kosztem jednorazowym, niezwiązanym z długością okresu kredytowania. Z taką argumentacją kredytodawców nie można się zgodzić, gdyż prowizje pobierane przy kredytach hipotecznych nie różnią się niczym od prowizji pobieranych przy kredytach konsumenckich. W związku z tym, podobnie jak przy kredytach konsumenckich, także przy kredytach hipotecznych banki zobowiązane są do proporcjonalnego zwrotu prowizji przy wcześniejszej spłacie całości kredytu.

Spłaciłeś kredyt lub pożyczkę przed terminem? Napisz do nas na adres: zwroty@kancelaria-certus.pl lub zadzwoń pod nr ☎️ 730 307 301 i sprawdź jak w prosty sposób możesz odzyskać swoje pieniądze!

Autor tekstu: Jakub Piejak