Pomiń linki

Temat: postępowanie restrukturyzacyjne

Co warto wiedzieć przed złożeniem wniosku o upadłość

Co warto wiedzieć przed złożeniem wniosku o upadłość

  Kiedy dłużnik staje się niewypłacalny? Mówi o tym. 11 Prawa upadłościowego. Dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Przy czym domniemywa się, że niewypłacalność zaczyna się po 3 miesiącach od utraty tej zdolności. Jeśli mówimy natomiast o osobach prawnych lub jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości

Czy świadczenie alimentacyjne wygasa po ogłoszeniu upadłości?

Czy świadczenie alimentacyjne wygasa po ogłoszeniu upadłości?

Z dniem ogłoszenia upadłości obowiązek alimentacyjny upadłego nie wygasa, a w dalszym ciągu stanowi niejako 'obciążenie' finansów upadłego. Dodatkowo, zaznaczyć należy, że w postępowaniu upadłościowym zgodnie z art 491 (21) Prawa upadłościowego nie ma możliwości umorzenia zobowiązań alimentacyjnych upadłego.   Co w takim razie dzieje się z obowiązkiem alimentacyjnym po

Jak w łatwy sposób sprawdzić kontrahenta biznesowego w 2021?

W styczniu bieżącego roku odnotowano ponad 1500 ogłoszeń o upadłości konsumenckiej. Mija prawie rok od nowelizacji ustawy Prawo upadłościowe, na mocy której sąd przede wszystkim przed ogłoszeniem upadłości konsumenckiej nie sprawdza czy do stanu niewypłacalności doprowadził swym zachowaniem sam upadły. Mechanizm ochrony kontrahentów przed niewypłacalnością swojego dotychczasowego partnera biznesowego dalej

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne

  Istotą takiego postępowania jest jego krótki termin a podstawowym założeniem to, że dłużnik ma się porozumieć z wierzycielami w celu zawarcia układu w max. 4 miesiące. Po upływie tego czasu, do sądu powinien wpłynąć wniosek o zatwierdzenie układu. W tym czasie, dłużnik ma ograniczone możliwości dysponowania swoim majątkiem. Wdrożenie