Pomiń linki

Temat: świadczenie ZUS

Renta Wdowia: Co Przynosi Nowelizacja Ustawy o Emeryturach i Rentach

Renta wdowia – co zmienia projekt ustawy?

Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach, planowane jest wprowadzenie nowego świadczenia, jakim jest renta wdowia. Obecnie świadczenie może otrzymać wdowa/wdowiec jeśli spełnia poniższe warunki: w chwili śmierci małżonka pozostawał we wspólności małżeńskiej, w chwili śmierci małżonka ma ukończone 50 lat, wychowuje co najmniej jedno dziecko uprawnione do