Pomiń linki

Renta wdowia – co zmienia projekt ustawy?

Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach, planowane jest wprowadzenie nowego świadczenia, jakim jest renta wdowia.

Obecnie świadczenie może otrzymać wdowa/wdowiec jeśli spełnia poniższe warunki:

  • w chwili śmierci małżonka pozostawał we wspólności małżeńskiej,
  • w chwili śmierci małżonka ma ukończone 50 lat,
  • wychowuje co najmniej jedno dziecko uprawnione do renty rodzinnej po zmarłym małżonku, które nie ukończyło 16 lat (lub 18 lat, jeśli uczy się w szkole),
  • albo sprawuje opiekę nad dzieckiem uprawnionym do renty rodzinnej, niezdolnym do samodzielnej egzystencji,
  • ukończył 50 lat lub stał się niezdolny do pracy już po śmierci małżonka, lecz nie później niż 5 lat od jego śmierci lub od zaprzestania wychowywania dzieci.

Co istotne – aby osoba owdowiała mogła pobierać świadczenie, jej zmarły małżonek w chwili śmierci musiał mieć ustalone prawo do:

  • emerytury lub do jej uzyskania;
  • zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego;
  • renty lub jej uzyskania.

Zmiana przepisów renty wdowiej

Obecnie wybierając świadczenie po zmarłym małżonku, wdowiec/wdowa muszą zrezygnować ze swojej własnej emerytury, a w ramach renty rodzinnej otrzymują 85% świadczenia zmarłego małżonka.

Projekt nowelizacji przepisów ustawy o emeryturach i rentach przewiduje zmianę w tym zakresie. Wdowiec/wdowa będzie mogła wybierać spośród:

  1. pobierania 100% swojej emerytury i 50% renty po zmarłym małżonku, lub
  2. pobierania 50% swojej emerytury i 100% renty po zmarłym małżonku.

Taka opcja umożliwi wdowie/wdowcu uzyskanie comiesięcznego wsparcia finansowego, przy jednoczesnym pobieraniu własnego świadczenia.

renta wdowia
UWAGA => projekt nowelizacji przewiduje, że renta wdowia nie będzie mogła przekroczyć pułapu trzykrotności przeciętnej emerytury czyli obecnie kwoty około 10 tysięcy złotych.

Od kiedy nowa renta wdowia?

Projekt ustawy o rencie wdowiej został przedstawiony Sejmowi w pierwszym czytaniu w dniu 7 lutego 2024 r. Następnie Sejm przekazał go do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Przewiduje się, że nowe przepisy wejdą w życie w drugim bądź trzecim kwartale 2024 roku.

Autor: Aleksandra Warszewska