Pomiń linki

Temat: umowa NDA

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI – NDA

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI – NDA

Umowa o zachowaniu poufności, zwana także z angielskiego NDA (Non Disclosure Agreement) polega na zobowiązaniu stron do zachowania poufności przekazywanych informacji. Najczęściej zawiera się ją w sytuacji, gdy strony współpracują przy projekcie wymagającym ujawnienia przez jedną z nich (lub obie) informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Co stanowi informację poufną? W rozumieniu