Pomiń linki

Temat: wierzytelnośc wobec członka zarządu

odpowiedzialność byłego członka zarządu niewypłacalnej spółki z o.o.

Kolejna wygrana p-ko członkom zarządu spółki z o.o.

Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z dnia 13 marca 2024 r., podjął istotną decyzję dotyczącą odpowiedzialności byłego członka zarządu niewypłacalnej spółki z o.o. Sąd zasądził na rzecz naszego Klienta, od byłego członka zarządu niewypłacalnej spółki z o. o. kwotę ponad 100 tyś. zł z odsetkami i kosztami procesu wynoszącymi
wyrok w sprawie przeciwko członkowi zarządu niewypłacalnej spółki z o. o.

Wyrok w sprawie przeciwko członkowi zarządu

Sąd Rejonowy w Gliwicach wyrokiem z dnia 7 września 2023 r., zasądził na podstawie art. 299 § 1 k.s.h. od pozwanego członka zarządu niewypłacalnej spółki z o. o. na rzecz naszego Klienta kwotę 56.802,88 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 25 września 2021 r. oraz kosztami procesu
ODPOWIEDZIALNOŚĆ CZŁONKA ZARZĄDU ZA DŁUGI SPÓŁKI Z O. O.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CZŁONKA ZARZĄDU ZA DŁUGI SPÓŁKI Z O. O.

Członek zarządu spółki z o. o. może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za niewyegzekwowane od spółki długi, które powstały w trakcie sprawowania przez niego zarządu spółki. Osoba taka może uwolnić się od odpowiedzialności, jeśli w toku postępowania sądowego zainicjowanego przeciwko niemu przez wierzyciela spółki wykaże, że spełniony został jeden z poniższych