Pomiń linki

Temat: wypłata odszkodowania

wypłata ubezpieczenia

Franszyza w umowie ubezpieczenia

Franszyza to instytucja służąca ograniczeniu odpowiedzialności ubezpieczyciela co do wypłaty odszkodowania do określonej kwoty. Przedmiotowe pojęcie można często zauważyć w Ogólnych warunkach ubezpieczenia np.: w umowie Auto Casco. Instytucja ta nie wynika z ustawy. Ubezpieczyciel i ubezpieczony ustalają ją w umowie. Franszyza integralna Występuje, gdy ubezpieczyciel jest zobowiązany do naprawienia