Pomiń linki

Franszyza w umowie ubezpieczenia

Franszyza to instytucja służąca ograniczeniu odpowiedzialności ubezpieczyciela co do wypłaty odszkodowania do określonej kwoty.

Przedmiotowe pojęcie można często zauważyć w Ogólnych warunkach ubezpieczenia np.: w umowie Auto Casco. Instytucja ta nie wynika z ustawy. Ubezpieczyciel i ubezpieczony ustalają ją w umowie.

Franszyza integralna
  • Występuje, gdy ubezpieczyciel jest zobowiązany do naprawienia szkody tylko dla zdarzenia powyżej określonej wartości odszkodowania.
    Przysługuje ono zatem jedynie w sytuacji, gdy kwota szkody przekroczy ustalony w umowie ubezpieczenia limit, np.: samochód ubezpieczonego zostanie porysowany na parkingu a powstała szkoda nie przekracza 500,00 zł, ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania. Tym samym franszyza integralna wyklucza odpowiedzialność ubezpieczyciela za szkody o niewielkiej wartości.
Franszyza redukcyjna
  • W tym przypadku niezależnie od rodzaju szkody świadczenie ubezpieczeniowe jest wypłacane w kwocie pomniejszonej o określoną kwotę pieniężną, ustaloną z góry (kwotowo albo procentowo) w umowie ubezpieczenia. Z franszyzą redukcyjną można spotkać się w ubezpieczeniach turystycznych, mieszkaniowych, jak i wspomnianych komunikacyjnych.

 

Zawarcie w umowie ubezpieczenia franszyzy może wpłynąć na wysokość miesięcznej składki (obniżyć ją).

Zawsze warto dokładnie zapoznać się z treścią umowy ubezpieczenia oraz jej ogólnymi warunkami, aby uniknąć nieprzyjemnego zaskoczenia po powstaniu szkody.

Autor tekstu: Aleksandra Warszewska