Pomiń linki

Temat: zwrot kosztów windykacji

zwrot kosztów windykacji

ZWROT CAŁOŚCI PONIESIONYCH KOSZTÓW WINDYKACJI

Wyrok I instancji Wyrokiem z dnia 23 maja 2022 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie zasądził na rzecz naszego Klienta zwrot części kosztów windykacji na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Koszty te zostały poniesione przez naszego Klienta z tytułu prowizji