Pomiń linki

Wszystko o zwrocie prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu

Wcześniejsza spłata kredytu konsumenckiego lub hipotecznego to szansa na zmniejszenie kosztów, które zapłacimy bankowi. Przysługuje nam zwrot prowizji, która w umowie kredytu bywa nazywana „opłatą za przygotowanie i zawarcie umowy”.

Co możemy uzyskać od banku przy wcześniejszej spłacie kredytu

Otrzymanie zwrotu prowizji od kredytu to nie wszystko. Spłacając szybciej kredyt możemy domagać się od banku zwrotu dodatkowych kosztów, np. kwoty ubezpieczenia spłaty kredytu, które bank pobrał z góry. Dokonując wcześniejszej spłaty kredytu możemy zaoszczędzić od kilkuset złotych do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych w zależności od wysokości udzielonego kredytu.

Z jakich umów możemy otrzymać zwrot prowizji i innych kosztów?

Zwrot prowizji bankowej i innych kosztów należy się nam po wcześniejszej spłacie kredytu konsumenckiego. Dotyczy to umów pożyczki lub kredytu, zawartych przez nas (jako konsumenta) z bankiem czy SKOK-iem lub inną instytucją finansową, np. Providentem. Umowa o kredyt konsumencki to także np. umowa o kredyt odnawialny czy umowa o kartę kredytową. W przypadku konsolidacji naszej pożyczki czy kredytu, także należy nam się zwrot prowizji od banku.

Zwrot prowizji bankowej i innych kosztów należy się nam również po dokonaniu wcześniejszej spłaty kredytu hipotecznego. Umowa o kredyt hipoteczny to umowa pożyczki, kredytu czy umowa o kredyt odnawialny zawarta przez nas (jako konsumenta) z bankiem czy SKOK-iem i zabezpieczona hipoteką. Co istotne, konsolidacja naszego kredytu nie zwalnia banku z obowiązku zwrotu nam wszystkich kosztów w związku z wcześniejszym zamknięciem kredytu i zaciągnięciem w jego miejsce nowego zobowiązania.

Kredyt konsumencki – warunki zwrotu prowizji

Warunkami uzyskania przez nas zwrotu prowizji i innych kosztów z umowy kredytu konsumenckiego jest:

  • zawarcie umowy z bankiem czy instytucją finansową po dniu 17 grudnia 2011 r.,
  • udzielenie nam kredytu w kwocie nie wyższej niż 255.550 zł (sam kapitał, bez odsetek i kosztów kredytu) lub równowartości tej kwoty w walucie obcej,
  • pobranie z góry przez bank wszystkich kosztów, których zwrotu chcemy się domagać,
  • wcześniejsza spłata kredytu w całości, tj. przed wskazaną w umowie datą spłaty ostatniej raty.

Kredyt hipoteczny – warunki zwrotu prowizji

Warunkami uzyskania przez nas zwrotu prowizji i innych kosztów z umowy kredytu hipotecznego jest:

  • zawarcie przez nas umowy z bankiem czy SKOK-iem po dniu 21 lipca 2017 r.,
  • pobranie z góry przez bank wszystkich kosztów, których zwrotu chcemy się domagać,
  • wcześniejsza spłata kredytu w całości, tj. przed wskazaną w umowie datą spłaty ostatniej raty.

W przypadku kredytu hipotecznego nie ma górnej granicy kwoty udzielonego kredytu. Sprawia to, że możemy domagać się od banku zwrotu prowizji i innych kosztów, których wysokość jest uzależniona od kwoty udzielonego kredytu, w znacznie wyższej wysokości niż przy kredycie konsumenckim.

W jaki sposób obliczamy kwotę prowizji i innych kosztów do zwrotu?

Rzecznik Finansowy oraz sądy wielokrotnie opowiadali się za najbardziej korzystną dla konsumentów metodą obliczania kosztów do zwrotu. Polega ona na tym, że całość pobranych przez bank kosztów dzielimy przez okres, w którym mieliśmy spłacać kredyt.

Przykładowo bank pobrał od nas prowizję w wys. 3 tys. zł. Kredyt mieliśmy spłacać od dnia 2 stycznia 2020 r. do dnia 4 stycznia 2021 r., tj. przez 368 dni, a spłaciliśmy go wcześniej w dniu 1 czerwca 2020 r.- czyli w ciągu 151 dni. W takim wypadku dzielimy kwotę 3 tys. zł przez 368 dni, co nam daje 8,15 zł prowizji za jeden dzień. Następnie kwotę tę 8,15 zł mnożymy przez liczbę dni, w trakcie których spłacaliśmy kredyt, tj. 158 dni, co nam daje finalnie należną bankowi prowizję 1.287,70 zł. Pozostałą część prowizji z 3.000,00 zł, tj. kwotę 1.712,30 zł bank jest zobowiązany nam zwrócić.

Ile się czeka na zwrot prowizji z kredytu konsumenckiego?

Bank ma obowiązek dokonać zwrotu prowizji i innych kosztów w terminie 14 dni od daty uregulowania przez nas całości zobowiązania. Na przykład, gdy spłaciliśmy kredyt w całości w dniu 3 czerwca 2013 r. bank musi dokonać zwrotu prowizji najpóźniej w dniu 17 czerwca 2013 r. Gdy tego nie uczyni, od dnia 18 czerwca 2013 r. aż do dnia zapłaty należą się nam od banku dodatkowe odsetki ustawowe za opóźnienie, które mogą wynieść nawet kilka tysięcy złotych, w zależności od wysokości naszego roszczenia i długości opóźnienia banku z zapłatą.

Przedawnienie roszczenia o zwrot prowizji z kredytu konsumenckiego

Powinniśmy pilnować, aby nasze roszczenie wobec banku się nie przedawniło. Jeśli do tego dojdzie, to bank będzie mógł odmówić zwrotu prowizji. Termin przedawnienia do dnia 8 lipca 2018 r. wynosił 10 lat. Oznacza to, że np. jeśli spłaciliśmy kredyt w dniu 3 czerwca 2013 r., a bank powinien dokonać zwrotu prowizji do dnia 17 czerwca 2013 r., to nasze roszczenie przedawni się w dniu 17 czerwca 2023 r.

Zmiana przepisów w dniu 9 lipca 2018 r. sprawiła, że nasz termin przedawnienia wynosi obecnie 6 lat ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego. Spłata przez nas kredytu np. w dniu 1 lutego 2019 r. powoduje, że bank do dnia 15 lutego 2019 r. ma czas na dokonanie zwrotu prowizji, a nasze roszczenie przedawni się w dniu 31 grudnia 2025 r.

Wezwanie banku do zapłaty nie wpływa na termin przedawnienia naszego roszczenia. Jedynie wniesienie przeciwko bankowi pozwu do Sądu spowoduje, że nie musimy martwić się ewentualnymi negatywnymi skutkami przedawnienia.

Ile się czeka na zwrot prowizji z kredytu hipotecznego?

Przepisy nie przewidują konkretnego terminu, w którym bank powinien zwrócić nam prowizję i inne koszty z umowy kredytu hipotecznego. Dlatego, po dokonaniu wcześniejszej spłaty takiego kredytu powinniśmy jak najszybciej złożyć reklamację, w której wezwiemy bank do zapłaty należnych nam kwot. Bank ma maksymalnie 30 dni od daty odbioru naszej reklamacji na udzielenie odpowiedzi. Po bezskutecznym upływie tego terminu możemy naliczać bankowi odsetki. Np. spłaciliśmy kredyt w dniu 22 stycznia 2020 r., bank odebrał naszą reklamację w dniu 3 lutego 2020 r. i termin na udzielenie odpowiedzi upłynął bezskutecznie w dniu 4 marca 2020 r. Oznacza to, że możemy wtedy naliczać bankowi odsetki ustawowe za opóźnienie od dnia 5 marca 2020 r. do dnia zapłaty, a termin przedawnienia naszego roszczenia upłynie w dniu 31 grudnia 2026 r.

Spłaciłeś kredyt przed czasem? Chcesz ubiegać się o zwrot prowizji? Skorzystaj z naszego wsparcia. Bezpłatnie pomożemy Ci odzyskać pieniądze. Zadzwoń do nas: + 48 512 466 221.

 

Autor tekstu: Jakub Piejak