Pomiń linki

Wzrost niewypłacalności kontrahentów w I półroczu 2021 r.

Statystyki niewypłacalności kontrahentów poszybowały w górę w pierwszym półroczu 2021 r., niezapłacone faktury i rachunki to dla danej firmy zamrożone pieniądze, z których nie można skorzystać – dlatego obecnie nie należy zwlekać z windykacją nieterminowych kontrahentów.

 

Z czym musimy się zmierzyć?

Tylko 3% firm nie odnotowało w trakcie pandemii kłopotów z opóźnieniami w płatnościach ze strony odbiorców, natomiast aż 44% firm nie otrzymało od swoich odbiorców należności za otrzymane towary lub wykonane usługi w ciągu ostatnich trzech miesięcy – jak wynika z raportu Krajowego Rejestru Długów  „KoronaBilans MŚP”.

 

Na co jeszcze należy zwrócić uwagę w kontekście nieopłaconych zobowiązań?

W I półroczu 2021 r.  liczba niewypłacalności wzrosła aż o 160% w porównaniu do okresu ubiegłego (raport Coface). Najwyższy wzrost przypadków niewypłacalności zanotowały usługi (o 245%), a następnie: transport (o 159%), handel (o 127%) i budownictwo (o 114%). Obserwowany jest też ciągły wzrost niewypłacalności w rolnictwie (o 360%).

 

Dlaczego zwracamy uwagę na rosnącą liczbę upadłości i restrukturyzacji?

Niestety praktyka pokazuje, że w następstwie ogłoszenia upadłości, czy też restrukturyzacji danego kontrahenta możliwość odzyskania pełnej należności z tytułu wystawionej faktury maleje a czas, w którym zostanie ona uregulowana ulega znacznemu wydłużeniu.

 

Co można zrobić aby uniknąć znacznych opóźnień w płatnościach i odzyskać pełną kwotę należności?

Jednym z najważniejszych i kluczowych elementów jest dziś monitoring nieopłaconych należności i prowadzona windykacja polubowna.  Z naszych analiz wynika, że samo oczekiwanie na płatność ze strony kontrahenta bez podejmowania konstruktywnych działań niesie za sobą niepożądane skutki,  dochodzi np. do sytuacji, w których ogłoszona zostaje upadłość naszego dłużnika, lub też jego restrukturyzacja. W takich przypadkach, jak wyjaśniono powyżej, możliwości naszego działania w kontekście odzyskania pełnej należności pozostaje ograniczona do udziału w danym postępowaniu upadłościowym, bądź restrukturyzacyjnym.

Działania windykacyjne, do których przystępujemy na wczesnym etapie są o wiele bardziej skuteczne, dlatego też zalecamy podejmowanie działań windykacyjnych niezwłocznie po upływie terminu płatności.

Nierzetelni kontrahenci to problem wielu przedsiębiorców. Jeżeli dotknął również Twojej firmy, to zapraszam do kontaktu pod nr 509 212 424 lub na adres mailowy: malgorzatapera@kancelaria-certus.pl w celu szybkiego i skutecznego odzyskania należności.

Autor tekstu: Alicja Antosik