Pomiń linki

Zmiana stanowiska banków w sprawie zwrotów prowizji

Zauważyć można, że zmienia się stanowisko banków odnośnie możliwości zwrotu prowizji przy wcześniejszej spłacie kredytu konsumenckiego. Dotychczas większość z instytucji finansowych stała na stanowisku, że prowizja bankowa nie jest kosztem związanym z długością okresu kredytowania, a więc nie podlega zwrotowi przy szybszej spłacie kredytu.

 

Zmieniło się to w skutek interwencji organów państwowych, w tym Rzecznika Finansowego oraz Prezesa UOKiK, a także orzecznictwa, w tym orzeczenia TSUE z dnia 11 września 2019 r., sygn. akt C-383/18.

Część z banków nadal jednak wprowadza konsumentów w błąd i podaje w odpowiedzi na reklamację, że zwrot prowizji nie przysługuje, ponieważ kredyt został spłacony przed dniem 11 września 2019 r.,  w którym wydane zostało wspomniane, przełomowe orzeczenie TSUE.

Jest to nieprawda! gdyż uprawnienie do zwrotu prowizji wynika z art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim, który obowiązuje od dnia 18 grudnia 2011 r.

Spłaciłeś kredyt lub pożyczkę przed terminem? Zadzwoń pod nr +48 730 307 301 i sprawdź jak w prosty sposób możesz odzyskać swoje pieniądze!