Pomiń linki

Zmiany w kodeksie karnym

Z dniem 1 października 2023 r. weszła w życie nowelizacja kodeksu karnego – poniżej najistotniejsze zmiany:

1. Kara pozbawienia wolności
Do czasu obecnej nowelizacji karę pozbawienia wolności sąd mógł wymierzyć w wymiarze do 15 lat pozbawienia wolności, 25 lat pozbawienia wolności bądź dożywotniego pozbawienia wolności.
Zmiana kodeksu z dnia 1 października zlikwidowała karę pozbawienia wolności w wymiarze 25 lat. Wprowadzono również elastyczny wymiar kar – sąd będzie mógł zdecydować o karze od 1 miesiąca do 30 lat pozbawienia wolności. Nowelizacją wprowadzona została również kara dożywotniego pozbawienia wolności bez możliwości warunkowego zwolnienia.
Ostatnią z wymienionych kar (tj. karę bezwzględnego dożywocia) sąd może wymierzyć w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko zdrowiu i życiu, wolności, wolności seksualnej, bezpieczeństwu powszechnemu lub za przestępstwo o charakterze terrorystycznym.

2. Próg wykroczenia
Od 1 października 2023 r. progiem kwalifikującym czyn jako przestępstwo (np.: kradzież, czy niszczenie mienia), będzie kwota 800,00 zł – a nie jak wcześniej 500,00 zł.

3. Odpowiedzialność nieletnich
Zgodnie z nowelizacją – za zbrodnię zabójstwa typu kwalifikowanego nieletni, który w dniu popełnienia czynu ukończył lat 14 a nie ukończył lat 15, a okoliczności sprawy oraz stopień jego rozwoju, właściwości i warunki osobiste za tym przemawiają – będzie mógł odpowiadać na zasadach określonych w kodeksie karnym tzn. jak osoba dorosła.

4. Przepadek pojazdu
Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości od teraz grozi obowiązkowym orzeczeniem przepadku auta. Sąd będzie zobowiązany orzec o odebraniu pojazdu każdemu kierowcy poruszającemu się pojazdem mechanicznym pod wpływem alkoholu. Nie dotyczy to sytuacji, gdy zawartość alkoholu w organizmie sprawcy była niższa niż 1,5 ‰.

5. Zmiany w części szczególnej Kodeksu Karnego
Nowelizacją z dnia 1 października 2023 r. wprowadzono również zmiany w zakresie wymiaru kar grożących za takie przestępstwa jak: spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, bójka i pobicie, rozbój, zgwałcenie ze szczególnym okrucieństwem, gwałt z nagrywaniem przebiegu czynu czy też kierowanie grupą przestępczą. Wymiar kar został wyraźnie zaostrzony.

Autor: Aleksandra Warszewska