Pomiń linki

Dostałeś pieniądze od rodziny? Sprawdź, czy musisz zapłacić podatek.

Wsparcie od najbliższej rodziny, czy to z okazji wesela, kupna nowego mieszkania, czy urodzin dziecka, to nic dziwnego. Wiele z nas zastanawia się, czy trzeba formalnie zarejestrować fakt otrzymania pieniędzy oraz czy od otrzymanej darowizny należny jest podatek.

 

Zgłoszenie spadku lub darowizny w urzędzie skarbowym

Jeżeli otrzymasz darowiznę lub spadek od swoich najbliższych, powinieneś zgłosić ten fakt w terminie 6 miesięcy, od dnia powstania obowiązku podatkowego, w Urzędzie Skarbowym. W tym celu należy skorzystać z wzoru druku nr SD-Z2.

Kogo rozumiemy przez najbliższych?
– małżonka,
– zstępnego (dziecka, wnuka, prawnuka),
– wstępnego (rodzica, dziadka, pradziadka),
– pasierba,
– rodzeństwa,
– ojczyma lub macochy.
Osoby te zaliczamy do tzw. pierwszej grupy podatkowej.

Obowiązek podatkowy w przypadku darowizny

Obowiązek podatkowy w przypadku darowizny powstaje z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego. Często zdarzają się sytuacje, w których nie jest zachowywana taka forma. Wtedy obowiązek podatkowy powstaje z chwilą spełnienia świadczenia na rzecz obdarowanego, czyli po prostu przekazania środków.

Obowiązek podatkowy w przypadku spadku

Obowiązek podatkowy w przypadku otrzymania spadku powstaje z chwilą przejęcia spadku. W tej sytuacji okres 6 miesięcy liczymy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, bądź od dnia zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia u notariusza.

Zwolnienie z podatku od spadku i darowizny

Czy są sytuacje, w których obowiązek podatkowy od spadku lub darowizny nie obowiązuje? Ma to miejsce wtedy, gdy:
– wartość całego majątku nabytego bądź odziedziczonego od najbliższej osoby, nie przekracza kwoty 9 637 zł,
– nabycie nastąpiło na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego albo w tej formie zostało złożone oświadczenie woli jednej ze stron.

Niezwykle istotne jest zgłoszenie faktu otrzymania spadku lub darowizny w urzędzie skarbowym. W razie jego braku – nabycie rzeczy lub praw majątkowych podlegać będzie opodatkowaniu na zasadach określonych dla nabywców zaliczanych do I grupy podatkowej:

Kwota nadwyżki (liczona od 9 637zł)

Wysokość podatku

do 10 278 zł

3%

od 10 278 zł do 20 556 zł

308 zł 30 gr i 5% nadwyżki ponad 10 278 zł

od 20 556 zł

822 zł 20 gr i 7% nadwyżki ponad 20 556 zł

Wysokość podatku w zależności od kwoty nadwyżki od nabywców z I grupy podatkowej

UWAGA: zgodnie z przepisami Ustawy o podatku od spadków i darowizn, nie można zostać zwolnionym od podatku naliczonego od spadku i darowizny otrzymanego od teścia czy teściowej. Co prawda, są oni ujęci jako osoby najbliższe w art. 14 ust. 3 pkt. 1, lecz nie zostali wymienieni w enumeratywnym katalogu w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn (przepis bezpośrednio traktujący o zwolnieniu od podatku od nabycia własności).

Autor: Aleksandra Warszewska