Pomiń linki

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)

Przygotowując się do wyjazdu wakacyjnego warto zadbać o bezpieczeństwo.
Jeśli celem Twojej podróży są kraje Unii Europejskiej, Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwajcaria czy Wielka Brytania – zadbaj, aby jeszcze przed podróżą wyrobić Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Karta jest ważna również na wyspach przynależnych do krajów UE np.: Madera czy Majorka.
Komu może zostać wydana karta EKUZ?
Osobom zgłoszonym do ubezpieczenia zdrowotnego oraz osobom, które mają prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.
Do czego upoważnia karta EKUZ?
Do otrzymania wszystkich świadczeń zdrowotnych, które są niezbędne do uzyskania w danej okolicznościach. Karta EKUZ nie upoważnia jednak do finansowania z środków NFZ operacji planowych. W przypadku np.: złamania kończyny, udaru, zawału czy zatrucia – karta EKUZ obejmie koszty leczenia.
UWAGA!
Prawo do leczenia w krajach UE oraz EFTA przysługuje na takich samym warunkach jak obywatelom danego kraju. Jeżeli zatem w danym kraju obywatele są zobowiązani do pokrycia części kosztów wizyty u lekarza, wezwania karetki czy pobytu w szpitalu – będzie to również Twoim obowiązkiem!
Jak uzyskać kartę EKUZ?
Wypełnij wniosek w uprawnionej delegaturze, przez skrzynkę podawczą (ePUAP) albo przez Internetowe Konto Pacjenta.
Jak długo ważna jest karta EKUZ?
W zależności od spełnianych kryteriów ubezpieczenia zdrowotnego Twoja karta EKUZ może być ważna: 42 dni, 90 dni, 2 miesiące, 6 miesięcy, 18 miesięcy, 3 lata albo 5 lat od wydania. Wymogi znajdziesz na stronie: https://pacjent.gov.pl/

Autor tekstu: Aleksandra Warszewska