Pomiń linki

Fala upadłości konsumenckich w I kw. 2023 r.

Zgodnie z danymi pozyskanymi z Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej w ciągu pierwszych trzech miesięcy roku 2023 r. upadłość konsumencką ogłosiły aż 5353 osoby. Porównując z rokiem 2022, w ciągu którego upadłość konsumencką ogłosiło 15,6 tys. osób, powyższa liczba – stanowiąca statystykę za jedynie pierwszy kwartał 2023 r. – jest alarmująca.

upadłość konsumencka

Przyczyny powyższego zjawiska można upatrywać w wydarzeniach ostatnich lat, z którymi przyszło się zmierzyć społeczeństwu. Pandemia, wojna w Ukrainie oraz wciąż rosnąca inflacja spowodowały kumulację negatywnych konsekwencji. Pomimo tego, że wskaźnik bezrobocia utrzymuje się na niskim poziomie a wysokość wynagrodzenia minimalnego wzrosła to kondycja finansowa Polaków zdecydowanie się pogorszyła.

Wzrost pensji nie idzie w parze z inflacją. Rosnące raty kredytów mające wpływ np. na wysokość czynszów najmów sprawiają, że koszty życia, szczególnie w dużych miastach, uległy znacznemu zwiększeniu. Wskazuje się również na kurczące się oszczędności Polaków.

Wobec powyższego upadłość ogłaszają zarówno konsumenci, jak i osoby fizyczne prowadzące jednoosobowe działalności gospodarcze. Ci ostatni, mając wybór czy ogłosić upadłość jako przedsiębiorca czy konsument (po uprzednim zamknięciu przedsiębiorstwa) często wybierają tę drugą opcję.

wzrost upadłości konsumenckiej

Województwem, w którym ogłoszono największą ilość upadłości konsumenckich jest województwo śląskie (21,91%). Przedziałem wiekowym, w którym upadłości konsumenckie zdarzają się najczęściej jest przedział między 40-49 roku życia. Zauważalnym jest również fakt, że upadłość konsumencką częściej ogłaszają mężczyźni – 2785 osób (52,04%).

statystyka upadłość konsumencka

Zgodnie z danymi z KRD kwota nieopłaconych należności wynosi 159,7 mln złotych. W momencie ogłoszenia upadłości w Krajowym Rejestrze Długów figurowało ponad 64 % osób upadłych. Większość z nich notowało wysokie straty już drugi rok.

WAŻNE!
W przypadku nawarstwienia się wierzytelności warto podjąć próbę polubownego rozwiązania sytuacji z wierzycielem. Ustalenie planu spłat i wywiązywanie się z jego postanowień pozwoli uniknąć konieczności poniesienia dodatkowych kosztów np.: sądowych i może ustrzec przed koniecznością ogłoszenia upadłości.

Jeśli upadłość ogłoszona zostanie jako ostatnia deska ratunku, warto skorzystać z pomocy specjalistów, którzy pomogą w przygotowaniu wniosku o ogłoszenie upadłości i wskazówek jak się zachować podczas postępowania.

Autor: Aleksandra Warszewska