Pomiń linki

Impreza integracyjna tylko dla zaszczepionych?

Ostatnio coraz więcej kontrowersji i pytań wzbudza fakt podejścia przez pracodawców do niezaszczepionych pracowników. Jednym z dyskutowanych elementów jest kwestia organizacji imprezy integracyjnej. Czy pracodawca ma prawo sprawdzić, czy pracownik jest zaszczepiony? Co musi zapewnić jako organizator takiego wydarzenia?

 

Impreza dla pracowników z limitem osób

Organizując integrację, pracodawca podlega pod ogólne limity wynikające z przepisów ograniczających dopuszczalność zgromadzeń na czas epidemii. Limit ten wynosi 150 osób, przy czym nie wlicza się zaszczepionych. Z tego też powodu pracodawcy, tak jak wszyscy inni organizatorzy zgromadzeń powyżej 150 osób, niejednokrotnie są żywo zainteresowani pozyskaniem od uczestników informacji o fakcie zaszczepienia.

 

Czy pracodawca może zapytać pracownika o szczepienie?

Obowiązujące przepisy nie dają takiej możliwości. Dotyczy to zarówno pracodawców, jak i każdego innego organizatora imprez wykraczających poza wspomniany limit. Takie stanowisko wyraził także Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych: https://uodo.gov.pl/pl/138/2088

 

A co jeśli pracownik dobrowolnie wyrazi zgodę na przekazanie takiej informacji?

W obowiązującym porządku prawnym, dobrowolne i w żaden sposób niewymuszone ujawnienie przez pracownika informacji o fakcie zaszczepienia, stanowi w istocie jedyną możliwość legalnego pozyskania takich danych przez pracodawcę. Okoliczności pozyskania takiej informacji, nie powinny pozostawiać jednak żadnych wątpliwości, co do  dobrowolności jej ujawnienia. W przypadku braku informacji o zaszczepieniu, pracodawca zmuszony jest traktować takiego pracownika tak, jak osobę niezaszczepioną, a zatem wchodzącą w skład obowiązującego limitu 150 osób.

Na co słusznie wskazuje wielu komentatorów, kwestia ta powinna się doczekać jednoznacznego rozstrzygnięcia legislacyjnego. Obecnie przepisy z jednej strony mają sprzyjać stopniowemu luzowaniu obostrzeń, a z drugiej – brak jest jasnych i klarownych kryteriów dla zaszczepionych. Problemem pracodawców jest nie tylko organizacja imprez dla pracowników, ale też bardziej poważne aspekty zapewnienia bezpiecznych warunków pracy. Należy podkreślić też trudną i niejasną sytuację wciąż częściowo sparaliżowanej branży eventowej.

Autor – adw. Weronika Luty