Pomiń linki

Nieuczciwe praktyki rynkowe banków w zakresie zwrotów prowizji

Z doniesień medialnych wynika, że Prezes UOKiK prowadzi obecnie przeciwko Bankowi Handlowemu i Bankowi Pocztowemu postępowanie dotyczące naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. Wspomniane banki nagminnie odmawiają zwrotów części prowizji na rzecz konsumentów, którzy dokonali wcześniejszej całkowitej spłaty kredytu. Dodatkowo, w związku z dużą ilością skarg wpływających od konsumentów, którym banki odmawiają zwrotów prowizji, Rzecznik Finansowy postanowił powołać tzw. grupę roboczą ds. wzmocnienia ochrony konsumenta w sporze z bankiem o zwrot prowizji. Celem tej grupy ma być wypracowanie z bankami wspólnego stanowiska korzystnego dla konsumentów dokonujących wcześniejszej spłaty kredytów.

 

Praktyka wskazuje, że część banków nadal odmawia zwrotów prowizji konsumentom dokonującym wcześniejszej spłaty całości kredytu. Najczęściej podawanym przez banki argumentem odmowy jest to, że prowizja nie stanowi kosztu związanego z długością okresu kredytowania oraz że korzystny dla konsumentów wyrok TSUE z dnia 11 września 2019 r. wywołuje skutki tylko przy umowach zawartych po dacie jego wydania. Poza tym banki starają się odwieść konsumentów od dochodzenia swych praw podając, że wspomniany wyrok TSUE nie jest dla polskich sądów wiążący. Wszystkie powyższe argumenty banków są niezgodne z obowiązującymi przepisami, stanowiskiem wyrażanym przez Prezesa UOKiK oraz Rzecznika Finansowego, a także uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 12 grudnia 2019 r., sygn. akt III CZP 45/19. O słuszności stanowiska korzystnego dla konsumentów najlepiej świadczy to, że zdecydowana większość banków oraz instytucji finansowych respektuje obowiązujące w tym zakresie przepisy i dokonuje na rzecz konsumentów proporcjonalnych zwrotów prowizji.

Spłaciłeś kredyt lub pożyczkę przed terminem? Napisz do nas na adres: zwroty@kancelaria-certus.pl lub zadzwoń pod nr ☎️ 730 307 301 i sprawdź jak w prosty sposób możesz odzyskać swoje pieniądze!

Autor tekstu: Jakub Piejak