Pomiń linki

OŚWIADCZENIE SPRAWCY KOLIZJI DROGOWEJ

Kolizja drogowa, zwana potocznie stłuczką to niewątpliwie sytuacja stresująca, która może zdarzyć się każdemu z nas. Najważniejsze w takiej sytuacji jest zachowanie spokoju. Warto również mieć świadomość, co powinniśmy zrobić, aby zabezpieczyć swoje interesy. Okazuje się, że nie zawsze konieczne jest wzywanie policji.

 

Z definicji kolizja drogowa to takie zdarzenie drogowe z udziałem pojazdów, w wyniku którego nie ucierpiał żaden z kierowców czy pasażerów. Z wypadkiem mamy natomiast do czynienia gdy są poszkodowani. Należy pamiętać, że gdy mamy do czynienia z wypadkiem (tj. ktoś odniósł obrażenia) zawsze bezwzględnie konieczne jest wezwanie na miejsca zdarzenia odpowiednich służb. Powinniśmy także w pierwszej kolejności zabezpieczyć miejsce zdarzenia oraz udzielić pomocy poszkodowanym.

Jednak w przypadku kolizji (brak osób fizycznie poszkodowanych) do ustalenia odpowiedzialności sprawcy wystarczające jest sporządzenie oświadczenia.

CO POWINNO ZAWIERAĆ OŚWIADCZENIE?
Najistotniejsze informacje, jakie powinno zawierać oświadczenie to:
1. data oraz miejsce zdarzenia,
2. dane osobowe poszkodowanego oraz sprawcy (imię, nazwisko, PESEL, adres, nr telefonu, adres e-mail),
3. dane pojazdów, które uczestniczyły w kolizji (nr rejestracyjny, nr VIN),
4. nazwa firmy ubezpieczeniowej oraz numer polisy OC sprawcy,
5. szczegóły kolizji (pomocne może być sporządzenie rysunku sytuacyjnego),
6. czytelne podpisy osoby poszkodowanej oraz sprawcy.

Oświadczenie możemy sporządzić, gdy sprawca poczuwa się do odpowiedzialności. Pamiętajmy, aby za każdym razem zadbać o podanie jak największej ilości danych. Pomoże to na wstępie wyeliminować ewentualne późniejsze wątpliwości. Istotne jest, by dokument zawierał także wyraźnie oświadczenie sprawcy, że zdarzenie zostało spowodowane z jego winy.

Następnie należy zgłosić szkodę do ubezpieczyciela sprawcy szkody, a do dokumentacji dołączyć przedmiotowe oświadczenie.
Jeśli jednak mimo zgłoszenia będą mieli Państwo problem z wypłatą należnego odszkodowania z OC sprawcy – zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.

Autor tekstu: r. pr. Stefan Zimny