Pomiń linki

Temat: renta rodzinna

Renta Wdowia: Co Przynosi Nowelizacja Ustawy o Emeryturach i Rentach

Renta wdowia – co zmienia projekt ustawy?

Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach, planowane jest wprowadzenie nowego świadczenia, jakim jest renta wdowia. Obecnie świadczenie może otrzymać wdowa/wdowiec jeśli spełnia poniższe warunki: w chwili śmierci małżonka pozostawał we wspólności małżeńskiej, w chwili śmierci małżonka ma ukończone 50 lat, wychowuje co najmniej jedno dziecko uprawnione do
renta rodzinna

Renta rodzinna po emerycie, renciście i ubezpieczonym

Komu przysługuje renta rodzinna? • małżonkowi, • dzieciom (do 25 roku życia kontynuującym naukę w szkole średniej albo wyższej), • wnukom przyjętym na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności, • rodzicom. Po kim należy się świadczenie? Po osobie, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do: • emerytury, • renty