Pomiń linki

Ochrona odbiorców energii elektrycznej

Prezydent RP podpisał ustawę mającą na celu ograniczenie skali podwyżek cen energii elektrycznej, gazu i ciepła dla najbardziej wrażliwych odbiorców. Przepisy te będą obowiązywać od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. Kto zyska na tych zmianach?

Kogo dotyczy ustawa?

Ustawa dotyczy m.in.:

  1. Gospodarstw domowych
  2. Budynków użyteczności publicznej
  3. Jednostek samorządu terytorialnego
  4. Niektórych spółek komunalnych prowadzących działalność sportową
  5. Małych i średnich przedsiębiorstw
  6. Rolników
Cena energii elektrycznej

Ustawa gwarantuje, że ceny energii elektrycznej pozostaną na poziomie stosowanym w 2023 roku lub zostaną ustalone na podstawie średnich cen z 2022 roku w przypadku braku innych wytycznych. Dla gospodarstw domowych cena maksymalna za 1MWh netto wynosi 412 zł, a powyżej limitu wzrasta do 693 zł za 1MWh.

Limity zużycia energii elektrycznej

Dodatkowo, limity zużycia energii elektrycznej zostają ograniczone do 50% dotychczasowych limitów, a więc maksymalnie:

  • 1,5 MWh dla odbiorcy uprawnionego,
  • 2 MWh dla prowadzących gospodarstwo rolne lub dział specjalny produkcji rolnej oraz odbiorcy posiadającego Kartę Dużej Rodziny,
  • 1,8 MWh dla odbiorcy posiadającego orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub zamieszkującego wspólnie z osobą niepełnosprawną, a także dedykowanej ceny dla rodzinnych ogrodów działkowych.

Przepisy te wprowadzono jako tymczasowe rozwiązania w obliczu drastycznych podwyżek cen energii, wynikających z wysokiej inflacji i niestabilnej sytuacji geopolitycznej. Niemniej jednak, nie ma pewności, czy mechanizmy wsparcia pozostaną utrzymane w drugiej połowie 2024 roku.

Autor: r.pr. Stefan Zimny