Pomiń linki

Temat: brak ubezpieczenia OC

ubezpieczenie OC

Opłata za brak ubezpieczenia OC pojazdu mechanicznego

Przepisy przewidują obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów. Obowiązek taki spoczywa na wszystkich posiadaczach pojazdów mechanicznych, do których zalicza się pojazdy silnikowe (które mogą poruszać się z prędkością powyżej 25 km/h), ciągniki rolnicze oraz motorowery. Kiedy należy ubezpieczyć