Pomiń linki

Temat: pandemia

Alternatywy dla odwoływania rozpraw w trakcie lockdown’u

W związku z ogłoszonym lockdown’em ze strony naszych Klientów, pojawia się coraz więcej zapytań o pracę sądów oraz obawy o odwoływanie rozpraw i posiedzeń sądowych. Jakkolwiek natomiast w praktyce część sądów w rzeczywistości decyduje się na znaczne ograniczenia działalności orzeczniczej, to oficjalne rekomendacje Ministerstwa Sprawiedliwości dość kategorycznie zalecają niewstrzymywanie procedowania

Wypadek przy pracy zdalnej podczas epidemii koronawirusa

  Ustawa wypadkowa w art. 3 prezentuje legalną definicję wypadku przy pracy. Zgodnie z jej brzmieniem „za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą” podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;

Zmiany w prawie – wypłata świadczeń chorobowych w związku z kwarantanną

Najnowsze Rozporządzenia Rady Ministrów regulujące ograniczenia związane z trwającym stanem epidemii SARS-COV-2, wprowadziły zmiany w zakresie zasad przekazywania przez pracowników informacji niezbędnych do wypłaty świadczeń chorobowych (odpowiednio przez ZUS lub pracodawcę) za czas pozostawania w izolacji/na kwarantannie.   Do tej pory, pracownik w celu uzyskania świadczenia, zobowiązany był do przedłożenia

Umowy w czasach pandemii

  Problem ten rozważać należy na dwóch płaszczyznach: pierwszej – dotyczącej uznanych w obowiązującym porządku prawnym form czynności prawnych, oraz drugiej – skutków niezachowania odpowiedniej formy czynności prawnej. Odnosząc się kolejno do tych kwestii, zacząć trzeba od wymienienia podstawowych form czynności prawnych, obowiązujących w codziennym porządku prawnym: 1. formy pisemnej,