Pomiń linki

Temat: koronawirus

Wypadek przy pracy zdalnej podczas epidemii koronawirusa

  Ustawa wypadkowa w art. 3 prezentuje legalną definicję wypadku przy pracy. Zgodnie z jej brzmieniem „za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą” podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;

Czy pracodawca ma prawo zwolnić pracownika za brak szczepienia p-ko grypie?

  Faktem o charakterze notoryjnym jest, że w Polsce aktualnie nie ma obowiązkowego programu szczepień przeciwko grypie. Podobnie jak nie ma prawnych możliwości „przymuszenia” pracowników do tego rodzaju szczepienia. Publiczny program szczepień przeciwko grypie obejmuje wyłącznie grupy podmiotów wskazywane przez Głównego Inspektora Sanitarnego w corocznym komunikacie – Program Szczepień Ochronnych

Umowy w czasach pandemii

  Problem ten rozważać należy na dwóch płaszczyznach: pierwszej – dotyczącej uznanych w obowiązującym porządku prawnym form czynności prawnych, oraz drugiej – skutków niezachowania odpowiedniej formy czynności prawnej. Odnosząc się kolejno do tych kwestii, zacząć trzeba od wymienienia podstawowych form czynności prawnych, obowiązujących w codziennym porządku prawnym: 1. formy pisemnej,

Stan epidemii jako siła wyższa

  Z całą pewnością w najbardziej komfortowej sytuacji są podmioty, które z pożądaną przezornością przewidziały możliwość wystąpienia tego rodzaju szczególnych okoliczności już przy zawieraniu umów i zastosowały odpowiednie klauzule umowne. Wszystko zależy oczywiście od warunków konkretnej umowy, ale z dużą dozą prawdopodobieństwa założyć można, że ujęte w umowie definicje i

Koronawirus a kredyty frankowe

Czy należy obawiać się nagłego wzrostu raty kredytu? W ostatnim czasie notowania większości spółek giełdowych zanotowały znaczny spadek. Niepewność na rynku walutowym oraz giełdowym znacznie wzrosła. Przede wszystkim jest to związane z niespodziewanym pojawieniem się wirusa COVID-19 (koronawirus). Koronawirus nie pozostaje bez wpływu na sytuację gospodarczą, co zaczyna mieć bezpośrednie