Pomiń linki

Temat: umowa najmu

klauzula prologacyjna

Klauzule prolongacyjne – przedłużenie umowy najmu – casus

W dniu 23 września 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych wydał kolejny, w całości korzystny dla naszego Klienta wyrok (sygn. akt XXIII Ga1641/21) w sprawie dotyczącej automatycznego przedłużenia umowy najmu zawartej przez przedsiębiorców.   Pomiędzy naszym Klientem jako najemcą, a wynajmującym powstał spór

Czy umowę najmu można wypowiedzieć po upływie konkretnego terminu?

  W ostatnim czasie, wspólnie z zespołem Kancelarii Prawnej “CERTUS” D. Bielski sp.k. analizowaliśmy kwestię dopuszczalności rozwiązania umowy najmu zawartej właśnie na czas oznaczony w oparciu o klauzulę o następującym brzmieniu: „po dacie 20 maja 2019 r. najemca uprawniony jest do wypowiedzenia niniejszej umowy z zachowaniem 3-miesięcznego terminu wypowiedzenia na