Pomiń linki

Temat: wniosek o rentę

renta rodzinna

Renta rodzinna po emerycie, renciście i ubezpieczonym

Komu przysługuje renta rodzinna? • małżonkowi, • dzieciom (do 25 roku życia kontynuującym naukę w szkole średniej albo wyższej), • wnukom przyjętym na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności, • rodzicom. Po kim należy się świadczenie? Po osobie, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do: • emerytury, • renty