Pomiń linki

Temat: wypłata gwarantowana

wypłata gwarantowana

Wypłata gwarantowana

Jest to jednorazowe świadczenie z ZUS-u, które przysługuje osobom uposażonym po śmierci emeryta. W przypadku braku wskazania osób uposażonych należy się małżonkowi pozostającemu we wspólności majątkowej, a w każdym innym przypadku- spadkobiercom. Wypłata gwarantowana ZUS jest realizowana w przypadku, jeżeli śmierć emeryta nastąpiła w okresie 3 lat od miesiąca, od