Pomiń linki

Temat: wypowiedzenie umowy

ZWOLNIENIE Z PRZYCZYN NIEZALEŻNYCH OD PRACOWNIKA

Zwolnienie z przyczyn niezależnych od pracownika

W przedsiębiorstwach zachodzą nieustanne zmiany, których celem jest optymalizacja – czyli upraszczając, świadczenie usług/dostarczanie dóbr o jak najwyższej jakości, w możliwie krótkim czasie i po jak najkorzystniejszej cenie. Powyższe ma przełożenie również na zmiany w organizacji pracy, co czasem wiąże się z koniecznością redukcji zatrudnienia. Kwestie te reguluje Kodeks Pracy
Rozwiązanie, wypowiedzenie a odstąpienie od umowy

Rozwiązanie, wypowiedzenie a odstąpienie od umowy

Podstawowe różnice pomiędzy rozwiązaniem, wypowiedzeniem a odstąpieniem od umowy: I. Rozwiązanie umowy Wymaga zgodnego oświadczenia woli (działania) obu stron; Jest czynnością dwustronną, a jej istotą jest zakończenie istniejących między stronami stosunków prawnych; Nie można rozwiązać umowy już wykonanej np.: gdy doszło do przeniesienia własności. II. Wypowiedzenie umowy Jednostronna czynność wywołująca

Czy umowę najmu można wypowiedzieć po upływie konkretnego terminu?

  W ostatnim czasie, wspólnie z zespołem Kancelarii Prawnej “CERTUS” D. Bielski sp.k. analizowaliśmy kwestię dopuszczalności rozwiązania umowy najmu zawartej właśnie na czas oznaczony w oparciu o klauzulę o następującym brzmieniu: „po dacie 20 maja 2019 r. najemca uprawniony jest do wypowiedzenia niniejszej umowy z zachowaniem 3-miesięcznego terminu wypowiedzenia na

Co zrobić, gdy bank wypowie umowę?

  Czy bank może wypowiedzieć umowę z dnia na dzień? Termin wypowiedzenia umowy kredytu wynosi najczęściej 30 dni, w razie zagrożenia upadłością tylko siedem. Strony umowy mogą jednak ustalić dłuższe terminy wypowiedzenia, wszystko zależy od warunków konkretnej umowy. Jednakże banki – w przypadku opóźnienia z zapłatą rat – nie mogą