Pomiń linki

Temat: ZUS kontra kobiety

Kontrola ZUS w trakcie ciąży. Co zrobić? Podstawowe informacje.

Kontrola ZUS w trakcie ciąży. Co zrobić? Podstawowe informacje.

  Kiedy ZUS uzna umowę o pracę za pozorną ZUS bardzo często przeprowadza kontrole tytułów podlegania ubezpieczeniom kobiet w ciąży. Ma to miejsce szczególnie wtedy, gdy kobieta jest zatrudniona na krótko przed przejściem na zwolnienie chorobowe lub otrzymuje wysoką podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne. Skutkiem przeprowadzanych kontroli są często