Pomiń linki

TSUE odmawia bankom prawa do waloryzacji kredytów frankowych

Wyrokiem z dnia 15 czerwca 2023 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał przełomowy wyrok w sprawie C‑520/21, potwierdzając, że w przypadku unieważnienia umowy kredytu waloryzowanego kursem CHF banki nie mają prawa do żadnych dodatkowych roszczeń wobec kredytobiorców, z wyjątkiem zwrotu udostępnionego kapitału.

Stanowisko TSUE

Orzeczenie, które zapadło w sprawie przeciwko bankowi Millennium, jednoznacznie wykluczyło możliwość domagania się przez banki od konsumentów jakiejkolwiek rekompensaty za korzystanie z kapitału. Banki wcześniej wykorzystywały argument spadku wartości pieniądza na przestrzeni lat, aby domagać się dodatkowych opłat od kredytobiorców.

Orzecznictwo TSUE w sprawie waloryzacji kapitału

Wątpliwości w tej kwestii rozwiał ostatecznie wyrok TSUE z 12 stycznia 2024 roku w sprawie C‑488/23. Trybunał jednoznacznie stwierdził, że banki nie mają prawa do rekompensaty w postaci sądowej waloryzacji świadczenia wypłaconego kapitału w przypadku istotnej zmiany siły nabywczej danego pieniądza po wypłaceniu kapitału. To orzeczenie dotyczyło mBanku i zostało wydane w kontekście wcześniejszego wyroku z 15 czerwca 2023 r., w którym TSUE wyjaśnił, że pod pojęciem “rekompensaty” banki nie mogą domagać się także “waloryzacji” kwoty kredytu.

Podobne stanowisko TSUE zostało wyrażone w wyroku z 7 grudnia 2023 r. w sprawie C‑140/22 oraz w postanowieniu z 11 grudnia 2023 r. w sprawie C‑756/22. Z orzeczeń tych wynika, że w przypadku unieważnienia umowy kredytu bank może żądać od kredytobiorców wyłącznie zwrotu udostępnionego kapitału oraz ewentualnych odsetek ustawowych za opóźnienie, naliczanych od momentu wezwania konsumenta do zwrotu kapitału. 

Rozstrzygnięcia polskich sądów

Również przed polskimi sądami zapadły wyroki korzystne dla kredytobiorców. Przykładowo, Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, wydając prawomocny wyrok z 17 października 2023 r. (sygn. akt I ACa 1348/22) stwierdził, że mBankowi nie przysługują wobec kredytobiorcy ani roszczenie o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału, ani roszczenie o waloryzację tego kapitału.

Konsekwencje dla banków

W kontekście zmieniającej się interpretacji prawa przez TSUE oraz krajowe sądy, kredytobiorcy mogą poczuć się pewniej w walce o swoje prawa. Wyroki te stanowią istotne wsparcie dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji związanej z umowami kredytowymi waloryzowanymi kursem CHF. Dla banków zaś oznaczają one konieczność przestrzegania obowiązującego prawa i respektowania praw konsumentów.

Otrzymałeś pozew z sądu z tytułu bezpodstawnego korzystania z kapitału lub waloryzacji? Nie wiesz co teraz? Zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią pod nr 730307301 lub mailowo: franki@kancelaria-certus.pl Jesteśmy gotowi wesprzeć Cię w walce o ochronę Twoich praw i uzyskanie należnych kwot z banku.

Autor: Jakub Piejak