Pomiń linki

Od 2024 r. wyższe opłaty dla kierowców

Od stycznia 2024 roku kierowców czekają surowe kary związane z rejestracją pojazdów, opłacaniem ubezpieczenia OC oraz odholowaniem samochodów z drogi.
Pierwszym istotnym zmianom jest konieczność rejestracji każdego używanego pojazdu w ciągu 30 dni od jego zakupu, oraz konieczność zgłoszenia zbycia pojazdu. Kara za zaniedbanie tego obowiązku wynosi 500 zł dla osób prywatnych, jeśli rejestracja nie zostanie dokonana w terminie 30 dni. Po upływie 180 dni, kara podwaja się do 1000 zł dla osób prywatnych oraz 1000 zł dla przedsiębiorców, a w przypadku nieprzerejestrowania pojazdu przez przedsiębiorcę w ciągu 90 dni od zakupu, kara wynosi 1000 zł, a po 180 dniach – 2000 zł.

Ponadto, kara za brak ciągłości ubezpieczenia OC wzrasta, osiągając nawet kwotę 9 tysięcy złotych dla właścicieli samochodów osobowych. W przypadku właścicieli pojazdów ciężarowych i autobusów, kary mogą sięgnąć trzykrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Właściciele pojazdów, którzy nie posiadają polisy OC przez dłuższy okres, również muszą się liczyć z wysokimi karami. Osoby, które nie miały ubezpieczenia przez 4-14 dni, będą musiały zapłacić 50% maksymalnej kary, a za okres od 1 do 3 dni kara wynosi 1700 zł, za okres od 3 do 14 dni 4250 zł, a powyżej 14 dni 8490 zł.

Ministerstwo Finansów ogłosiło również nowe stawki za odholowanie pojazdu z drogi i jego przetrzymanie na specjalnym parkingu. Maksymalna opłata za samochody osobowe wzrośnie z 606 zł do 697 zł, jednak ostateczna decyzja w tej sprawie będzie należała do rad miast i gmin.