Pomiń linki

Wcześniejsza spłata kredytu konsumenckiego oraz hipotecznego

Kredyt konsumencki spłacić można w każdym czasie bez konieczności wcześniejszego informowania banku o zamiarze takiej spłaty. Co istotne, przy wcześniejszej spłacie kredytu w całości bank zobowiązany jest do rozliczenia, a więc zwrotu na rzecz konsumenta m. in. części pobranej prowizji w terminie 14 dni od dokonania spłaty.

 

Wcześniejsza spłata kredytu jest dla konsumenta niewątpliwie korzystna, gdyż pomniejszeniu ulegają koszty kredytu należne za okres, o który skrócono czas obowiązywania umowy. Chodzi tutaj w szczególności o odsetki, które bank pobrałby, gdyby okres kredytowania biegł nadal oraz o koszty, które konsument poniósł przed spłatą kredytu, a więc prowizja bankowa albo składka ubezpieczeniowa.

Uprawnienie konsumenta do spłaty całości zobowiązań wobec banku, a tym samym do zwrotu części kosztów kredytu, odnosi się także do kredytu hipotecznego. Kredyty hipoteczne opiewają z reguły na kwoty zdecydowanie wyższe, niż kredyty konsumenckie, warto więc wcześniej wystąpić do banku z wnioskiem o udzielenie informacji o kosztach wcześniejszej spłaty kredytu w całości.

Spłaciłeś kredyt lub pożyczkę przed terminem? Wypełnij formularz kontaktowy – Kliknij tutaj lub zadzwoń pod nr 730 307 301 i sprawdź jak w prosty sposób możesz odzyskać swoje pieniądze!

Autor tekstu: Jakub Piejak