Pomiń linki

Temat: bezskuteczna egzekucja komornicza

PRAWOMOCNA WYGRANA SPRAWY ZE SKARGI PAULIAŃSKIEJ

PRAWOMOCNA WYGRANA SPRAWY ZE SKARGI PAULIAŃSKIEJ

Skarga pauliańska to jedna z instytucji prawnych chroniących wierzycieli przed działaniami nierzetelnych dłużników. Dłużnik chcąc uniemożliwić lub utrudnić wyegzekwowanie wierzytelności wyzbywając się swojego majątku np. sprzedając nieruchomość lub przenosząc jej własność na osobę trzecią w drodze darowizny   Na skorzystanie z tej możliwości dochodzenia swoich roszczeń zdecydował się jeden z