Pomiń linki

Windykacja należności

Jakie dokumenty przygotować przed rozpoczęciem windykacji?

Jakie dokumenty przygotować przed rozpoczęciem windykacji?

  Dokumenty potrzebne do wszczęcia windykacji polubownej Gdy minął termin zapłaty, warto rozpocząć windykację polubowną. Na tym etapie będą nam potrzebne następujące informacje i dokumenty: dane do prawidłowego założenia sprawy, zawierające informacje o dłużniku, podstawie dochodzenia roszczenia, kwocie zadłużenia, dacie powstania roszczenia oraz terminie płatności,

Wzrost niewypłacalności kontrahentów w I półroczu 2021 r.

Wzrost niewypłacalności kontrahentów w I półroczu 2021 r.

Statystyki niewypłacalności kontrahentów poszybowały w górę w pierwszym półroczu 2021 r., niezapłacone faktury i rachunki to dla danej firmy zamrożone pieniądze, z których nie można skorzystać – dlatego obecnie nie należy zwlekać z windykacją nieterminowych kontrahentów.   Z czym musimy się zmierzyć? Tylko 3% firm
Twój kontrahent nie płaci? Zacznij od windykacji polubownej

Twój kontrahent nie płaci? Zacznij od windykacji polubownej

W biznesie na co dzień realizujemy wiele transakcji z kontrahentami.  Niestety wiąże się to z ryzykiem braku regulowania zobowiązań przez drugą stronę. Co w takiej sytuacji powinniśmy zrobić? Dlaczego na starcie warto skorzystać z windykacji polubownej?   Kiedy sięgnąć po windykację polubowną? Każdy przedsiębiorca powinien
UZNANIE DŁUGU

Uznanie długu

Uzyskanie uznania długu działa na korzyść wierzyciela i warto o nim pamiętać już na etapie windykacji polubownej. Może ono ułatwić dochodzenie należności i przyspieszyć uzyskanie tytułu wykonawczego.   Czym jest uznanie długu? Uznanie długu to oświadczenie woli dłużnika, w którym dłużnik przyznaje istnienie wierzytelności względem

Wezwanie do zapłaty

  Kiedy można kierować wezwanie do dłużnika? Wezwanie do zapłaty kierujemy do kontrahenta gdy minie termin, w jakim miał uiścić należność wynikającą z umowy. Praktyka pokazuje, że z wysłaniem wezwania nie warto czekać, ponieważ czas działa na niekorzyść wierzyciela i im więcej upłynie go od

Czym jest miękka i twarda windykacja?

  Miękka windykacja jest standardowym procesem windykacyjnym z tym, że windykatorzy są bardziej wyrozumiali i ulegli wobec dłużników. Z miękką windykacją spotykają się najczęściej dłużnicy, których zadłużenie powstało stosunkowo niedawno. Nie ma więc potrzeby wykorzystywania większej presji na dłużniku niż zwykłe upomnienie i prośba o