Pomiń linki

Windykacja należności

PRAWOMOCNA WYGRANA SPRAWY ZE SKARGI PAULIAŃSKIEJ

PRAWOMOCNA WYGRANA SPRAWY ZE SKARGI PAULIAŃSKIEJ

Skarga pauliańska to jedna z instytucji prawnych chroniących wierzycieli przed działaniami nierzetelnych dłużników. Dłużnik chcąc uniemożliwić lub utrudnić wyegzekwowanie wierzytelności wyzbywając się swojego majątku np. sprzedając nieruchomość lub przenosząc jej własność na osobę trzecią w drodze darowizny   Na skorzystanie z tej możliwości dochodzenia swoich
wszystko o przedawnieniu

CO TO JEST PRZEDAWNIENIE?

Podstawowym celem tej instytucji jest usunięcie stanu niepewności prawnej powstałej na skutek upływu czasu. Ma ona stabilizować stosunki cywilne w sytuacji, gdy wierzyciel przez długi czas nie realizuje praw, które mu formalnie przysługują.   Kodeks cywilny w art. 117 § 1 Kodeksu Cywilnego stanowi, że

Zmiany w terminach przedawnienia roszczeń 

Przerwanie biegu przedawnienia przed zmianami Zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami, złożenie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej skutkowało przerwaniem biegu terminu przedawnienia roszczeń objętych tymże wnioskiem. Po bezskutecznym (czyli takim, w trakcie którego nie doszło do zawarcia pomiędzy stronami ugody) postępowaniu dot. zawezwania do próby

Zwrot kosztów prowizji

Zwrot kosztów odzyskiwania należności

  rekompensaty w wysokości odpowiednio 40, 70 lub 100 euro w zależności od wysokości zobowiązania; zwrotu poniesionych kosztów windykacji przewyższających kwotę wspomnianej rekompensaty.   Rekompensata za koszty odzyskiwania należności Rekompensata przysługuje wierzycielowi, który spełnił swoje świadczenie na rzecz dłużnika i jednocześnie nie otrzymał w terminie

Ulga dla wierzycieli. Startuje Krajowy Rejestr Zadłużonych

Ulga dla wierzycieli. Startuje Krajowy Rejestr Zadłużonych

  Kto będzie wpisany do Krajowego Rejestr Zadłużonych W rejestrze KRZ (https://prs.ms.gov.pl/krz) ujawniane mają być informacje dotyczące następujących podmiotów: 1. Osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych (niebędących osobami prawnymi), w stosunku do których są lub były w przeszłości prowadzone postępowania restrukturyzacyjne lub upadłościowe. W

Jakie dokumenty przygotować przed rozpoczęciem windykacji?

Jakie dokumenty przygotować przed rozpoczęciem windykacji?

  Dokumenty potrzebne do wszczęcia windykacji polubownej Gdy minął termin zapłaty, warto rozpocząć windykację polubowną. Na tym etapie będą nam potrzebne następujące informacje i dokumenty: dane do prawidłowego założenia sprawy, zawierające informacje o dłużniku, podstawie dochodzenia roszczenia, kwocie zadłużenia, dacie powstania roszczenia oraz terminie płatności,

Wzrost niewypłacalności kontrahentów w I półroczu 2021 r.

Wzrost niewypłacalności kontrahentów w I półroczu 2021 r.

Statystyki niewypłacalności kontrahentów poszybowały w górę w pierwszym półroczu 2021 r., niezapłacone faktury i rachunki to dla danej firmy zamrożone pieniądze, z których nie można skorzystać – dlatego obecnie nie należy zwlekać z windykacją nieterminowych kontrahentów.   Z czym musimy się zmierzyć? Tylko 3% firm
Twój kontrahent nie płaci? Zacznij od windykacji polubownej

Twój kontrahent nie płaci? Zacznij od windykacji polubownej

W biznesie na co dzień realizujemy wiele transakcji z kontrahentami.  Niestety wiąże się to z ryzykiem braku regulowania zobowiązań przez drugą stronę. Co w takiej sytuacji powinniśmy zrobić? Dlaczego na starcie warto skorzystać z windykacji polubownej?   Kiedy sięgnąć po windykację polubowną? Każdy przedsiębiorca powinien