Pomiń linki

Temat: praca zdalna

ZMIANY W KODEKSIE PRACY: KONTROLA TRZEŹWOŚCI, PRACA ZDALNA

ZMIANY W KODEKSIE PRACY: Kontrola trzeźwości, Praca zdalna

Pracodawco! Zmiany w Kodeksie pracy dotyczą głównie dwóch podstawowych zagadnień: kontroli trzeźwości pracowników oraz pracy zdalnej. I. Kontrola trzeźwości Prowadzenie przez pracodawcę kontroli trzeźwości oznacza możliwość sprawdzenia obecności alkoholu lub innych środków działających podobnie do alkoholu w organizmie pracownika. Wprowadzenie takiej kontroli musi być ujęte w: 1)  układzie zbiorowym, 2)

Wypadek przy pracy zdalnej podczas epidemii koronawirusa

  Ustawa wypadkowa w art. 3 prezentuje legalną definicję wypadku przy pracy. Zgodnie z jej brzmieniem „za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą” podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;