Pomiń linki

Wszystkie wpisy

Wypadek przy pracy zdalnej podczas epidemii koronawirusa

  Ustawa wypadkowa w art. 3 prezentuje legalną definicję wypadku przy pracy. Zgodnie z jej brzmieniem „za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą” podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika

Kiedy ZUS może uznać, że umowa o pracę została zawarta dla pozoru?

Jednym z często pojawiających się na linii pracownik-ZUS sporów, pozostaje kwestionowanie przez ZUS autentyczności zatrudnienia pracownika. Powołując się na tzw. pozorność stosunku pracy ZUS następnie kwestionuje podleganie ubezpieczeniom społecznym, a w konsekwencji prawa do poszczególnych świadczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych. Ciekawe orzeczenie w tym zakresie

ZUS – odmowa objęcia ubezpieczeniem społecznym

ZUS kontroluje przedsiębiorców i kobiety w ciąży Od kilku lat zauważalne są wzmożone działania kontrolne Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, skierowane wobec: przedsiębiorców wnioskujących o wpłatę świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, kobiet na umowach o pracę, zachodzących w ciąże w niedługim okresie po zawarciu umowy o pracę, kobiet

Wniosek do banku o zaświadczenie dotyczące historii spłat kredytu

  Niezbędne elementy wniosku Przede wszystkim we wniosku należy oznaczyć miejscowość i datę, adresata (bank), wnioskodawcę (kredytobiorcę) oraz zawrzeć informacje dotyczące umowy, czyli datę jej zawarcia i oznaczenie. Wniosek powinien również zawierać wskazanie w jakiej formie chcemy otrzymać zaświadczenie (papierowej czy elektronicznej) oraz na jaki

Zmiany w prawie – wypłata świadczeń chorobowych w związku z kwarantanną

Najnowsze Rozporządzenia Rady Ministrów regulujące ograniczenia związane z trwającym stanem epidemii SARS-COV-2, wprowadziły zmiany w zakresie zasad przekazywania przez pracowników informacji niezbędnych do wypłaty świadczeń chorobowych (odpowiednio przez ZUS lub pracodawcę) za czas pozostawania w izolacji/na kwarantannie.   Do tej pory, pracownik w celu uzyskania

Upadłość konsumencka – od czerwca 2020 roku ogłaszanych jest ponad 1000 upadłości miesięcznie!

  Co to oznacza w praktyce? Ogłoszenie upadłości konsumenckiej to moim zdaniem mechanizm, po który będziemy sięgali coraz częściej. Sytuacja gospodarcza, jak i dane publikowane przez Biuro Informacji Gospodarczej oraz Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej wskazują, że na przestrzeni lat odnotowujemy spore zainteresowanie procesem oddłużenia przy

Obowiązek banku do rozliczenia z konsumentem

Wcześniejsza spłata całości kredytu konsumenckiego przed określoną w umowie datą spłaty ostatniej raty rodzi dla banku obowiązek rozliczenia kosztów kredytu, a także ewentualnych nadpłat kredytu. Bank nie może dokonać takiego rozliczenia w sposób dowolny, gdyż związany jest w tym zakresie przepisami ustawy z dnia 12