Pomiń linki

Wszystkie wpisy

Dziedziczenie kredytu frankowego

  Niezależnie jednak od powodów jakimi kierują się kredytobiorcy należy pamiętać, że skutki w tym zakresie mogą dotknąć najbliższych kredytobiorcy. W sytuacji gdy kredytobiorca spłacający kredyt hipoteczny, w tym kredyt indeksowany/waloryzowany do franka szwajcarskiego nie zdąży go spłacić, to właśnie najbliżsi zostaną obciążeni zaciągniętym zobowiązaniem.

Zdalne Zgromadzenie Wspólników

  I tak, w pierwszej kolejności wspomnieć należy o rozwiązaniu wprowadzonym w ramach Tarczy Antykryzysowej – umożliwiającej organizację zdalnego zgromadzenia. Swoista „rewolucja” w tym zakresie rozpoczęła się jeszcze przed zagrożeniem epidemiologicznym. Już we wrześniu 2019 r. wprowadzono bowiem art. 234 (1) k.s.h. który umożliwił organizację

Rusza bieg terminów sądowych!

  Co to oznacza? Terminy wymagające podjęcia określonych czynności procesowych zaczynają swój bieg licząc od 23 maja 2020 r. (np. wykonanie zobowiązania sądu lub zaskarżenie orzeczenia). Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy doręczenie korespondencji sądowej wymagającej podjęcia określonych czynności nastąpiło przed dniem 31.03.2020 r. – terminy te

Rozwód a kredyt we frankach

  Szczególnie ta sytuacja może dotknąć byłych małżonków którzy posiadają wciąż kredyt we frankach szwajcarskich CHF. Biorąc pod uwagę wysokość comiesięcznej raty, niestabilność kursu oraz wciąż rosnącą jego wysokość, obciążenie spłatą takiego kredytu przez jednego tylko małżonka może stanowić istotne obciążenie finansowe.   Rozwód i

Zabezpieczenie powództwa

Czy w trakcie trwania postępowania sądowego można wstrzymać płatność kredytu? Analizując statystyki spraw sądowych dotyczących kredytów frankowych z ostatnich kilkunastu miesięcy, zdecydowana większość prawomocnych wyroków wydana została na korzyść frankowiczów. Ta tendencja wciąż się utrzymuje, a ponadto można zauważyć, że sądy coraz częściej wydają postanowienia

Umowy w czasach pandemii

  Problem ten rozważać należy na dwóch płaszczyznach: pierwszej – dotyczącej uznanych w obowiązującym porządku prawnym form czynności prawnych, oraz drugiej – skutków niezachowania odpowiedniej formy czynności prawnej. Odnosząc się kolejno do tych kwestii, zacząć trzeba od wymienienia podstawowych form czynności prawnych, obowiązujących w codziennym

Co zrobić, gdy bank wypowie umowę?

  Czy bank może wypowiedzieć umowę z dnia na dzień? Termin wypowiedzenia umowy kredytu wynosi najczęściej 30 dni, w razie zagrożenia upadłością tylko siedem. Strony umowy mogą jednak ustalić dłuższe terminy wypowiedzenia, wszystko zależy od warunków konkretnej umowy. Jednakże banki – w przypadku opóźnienia z

Stan epidemii jako siła wyższa

  Z całą pewnością w najbardziej komfortowej sytuacji są podmioty, które z pożądaną przezornością przewidziały możliwość wystąpienia tego rodzaju szczególnych okoliczności już przy zawieraniu umów i zastosowały odpowiednie klauzule umowne. Wszystko zależy oczywiście od warunków konkretnej umowy, ale z dużą dozą prawdopodobieństwa założyć można, że

Koronawirus a kredyty frankowe

Czy należy obawiać się nagłego wzrostu raty kredytu? W ostatnim czasie notowania większości spółek giełdowych zanotowały znaczny spadek. Niepewność na rynku walutowym oraz giełdowym znacznie wzrosła. Przede wszystkim jest to związane z niespodziewanym pojawieniem się wirusa COVID-19 (koronawirus). Koronawirus nie pozostaje bez wpływu na sytuację